top of page

Rättshjälp


Om rättskyddsförsäkringen inte kan användas och annan rättslig hjälp saknas, kan en privatperson under vissa förutsättningar beviljas rättshjälp.

Ansökan lämnas in till allmän domstol eller till rättshjälpsmyndigheten. Rättshjälp är en social skyddslagstiftning som täcker del av kostnaden för advokat, sakkunnig och bevisning. Vi hjälper dig att utreda möjligheterna att få rättshjälp och att upprätta ansökan.


Senaste inlägg

Arkiv

Följ oss

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey LinkedIn Icon
bottom of page