Information

§

​​

Rättsskydd är ett försäkringsskydd som ingår i de flesta svenska hem- och villaförsäkringar samt i vissa andra försäkringar.


Rättsskyddet innebär att ditt försäkringsbolag kan hjälpa till att täcka kostnader för ombud i samband med vissa tvister. Rättsskyddet täcker del av kostnaderna i målet, dock ej försäkringsbolagets självrisk. Vi hjälper dig att ansöka om rättsskydd. 

Om rättskyddsförsäkringen inte kan användas och annan rättslig hjälp saknas, kan en privatperson under vissa förutsättningar beviljas rättshjälp.


Ansökan lämnas in till allmän domstol eller till rättshjälpsmyndigheten. Rättshjälp är en social skyddslagstiftning som täcker del av kostnaden för advokat, sakkunnig och bevisning. Vi hjälper dig att utreda möjligheterna att få rättshjälp och att upprätta ansökan.

Advokatbyrån Hagstedt & Bokvist värnar om sina klienters, partners och anställdas integritet och är alltid mån om att följa gällande dataskyddsregelverk. Var och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör honom eller henne.

Advokatbyrån Hagstedt & Bokvist har därför antagit en policy för behandling av personuppgifter för att säkerställa att vi följer dataskyddsreglerna.

Du kan ladda ner policyn i sin helhet här.

Please reload

©2020 Advokatbyrån Hagstedt & Bokvist AB