top of page

§

Advokaterna
Ylva Hagstedt

Advokat, delägare

Ylva har varit verksam som advokat sedan 2010 och arbetar främst med straffrätt och familjerätt. Hon åtar sig även uppdrag som biträde i mål rörande LVU och LVM.

 

2017-

Delägare, Advokatbyrån Hagstedt & Bokvist

2011 - 2017

Delägare, Advokatbyrån BHA

2007 - 2011

Biträdande jurist/Advokat

Advokatbyrån Arvidsson & Heglind

2004 - 2007

Länsrättsnotarie/föredragande, Länsrätten i Örebro

2004

Biträdande jurist, Advokatbyrån Monica Behm

2004

Juris kandidat, Uppsala Universitet

Ylva Hagstet
Hilda Bokvist
Hilda Bokvist

Advokat, delägare

Hilda har arbetat på advokatbyrå sedan 2005. Hon arbetar främst med straffrätt men åtar sig även uppdrag inom asylrätt, familjerätt samt åtar sig uppdrag som biträde i mål som rör LVU och LVM. Hilda har varit advokat sedan 2010. 

2017 - 

Delägare, Advokatbyrån Hagstedt & Bokvist

2011 - 2017

Delägare, Advokatbyrån BHA

2005 - 2011

Biträdande jurist/Advokat,

Advokatfirman Swedjemark & Wallman

2005

Juris kandidat, Uppsala Universitet

Maria Harr

Advokat

Maria har varit verksam som advokat sedan 2016. Hon arbetar med brottmål, familjerätt, asylrätt och socialrätt. 

2018 - 

Advokat, Advokatbyrån Hagstedt & Bokvist

2015 - 2018

Advokat, Advokatbyrån Schultz & Partners

2013 - 2015

Biträdande jurist/Advokat,

Advokatbyrån Bohmansson & Schultz

2013

Juris kandidat, Örebro Universitet

Maria Harr
bottom of page